Zobrazit ceny zákl. jednotlivého jízdného placeného hotově ze zóny
Platnost tarifu
Body na mapě reprezentují tarifní zóny Po kliknutí na zónu se zobrazí zastávky náležící do této zóny
Číslice u spojnice zón vyjadřují počet tarifních jednic Cena jízdného mezi dvěma zónami se určuje na základě tarifní vzdálenosti, tj. počtu jednic na nejkratší cestě
# – možno využít jiné jízdné, např. celosíťovou jízdenku